Splošni pogoji poslovanja

Firma: FeeDKo, svetovanje s področja prehrane psov in mačk, Daša Korže, s.p. (v nadaljevanju FeeDKo)

Davčna številka: 74578090

Matična številka: 81518811000

Sedež: Tesovnikova ulica 70, 1000 Ljubljana

TRR: SI56 6100 0001 8939 694

Telefon: +386 51 600 223

E-pošta: info@feedko.si

1 Splošno

Ti splošni pogoji poslovanja veljajo za prodajo storitev, objavljenih na spletni strani www.feedko.si – strokovno svetovanje o prehrani psov in mačk (v nadaljevanju FeeDKo) in za prodajo blaga. Splošni pogoji poslovanja so uporabniku spletne strani (v nadaljevanju uporabnik) prosto dostopni na spletni strani. Šteje se, da je z nakupom storitve v kakršnikoli obliki uporabnik seznanjen s temi splošnimi pogoji in da jih v celoti sprejema. Pogoji poslovanja veljajo tudi za naročila preko telefona, elektronske pošte in posrednikov.

2 Naročanje storitev

Na spletni strani www.feedko.si uporabnik izbere storitev in se o njeni izvedbi dogovori po telefonu ali mailu ali naroči ponujeno blago.

 3 Cene in akcijske ponudbe

Vse cene, navedene na spletni strani, so izražene v evrih. Nosilka dejavnosti FeeDKo ni zavezanka za DDV. Akcijske ponudbe (popusti) so lahko tedenske ali dnevne, oblikujejo se v odvisnosti od povpraševanja. Gospodarski subjekti oziroma zavezanci za DDV morajo pri naročilu predložiti identifikacijsko številko oziroma davčno številko. Cene veljajo od 26.2.2018 do preklica oziroma objave sprememb. Vse spremembe in dopolnitve bodo objavljene na spletni strani v splošnih pogojih.

4 Načini plačila

Uporabnik lahko naročeno storitve plača na naslednje načine:

  • z gotovinskim plačilom na kraju srečanja po opravljeni storitvi 
  • z nakazilom na FeeDKo transakcijski račun
  • spletna trgovina: UPN nalog, neposredno bančno nakazilo.

5 Pridržek lastninske pravice

FeeDKo si pridržuje lastninsko pravico na prodanih artiklih vse dokler kupnina zanje ni plačana v celoti. V primeru, da stranka FeeDKo ne poravna cene opravljenih storitev v roku določenem na računu, si FeeDKo pridržuje pravico za čas plačilne zamude na dolgovan znesek zaračunati zamudne obresti po obrestni meri zamudnih obresti, dolgovan znesek pa izterjati po pravni poti.

6 Prevzem opravljene storitve

Šteje se, da je naročnik izvedeno storitev prevzel brez ugovorov, če jih ob izvedbi storitev ni izrazil in utemeljil.

7 Odstop od pogodbe in vračilo blaga

Kupec blaga lahko naročilo blaga prekliče, če to po mailu ali s priporočeno pošto poslano na naslov FeeDKo sporoči (prejeto sporočilo mora FeeDKo prejeti dan pred načrtovano odpremo pošiljke blaga).

Od sklenjene prodajne pogodbe (na daljavo oziroma izven poslovnih prostorov FeeDKo) lahko kupec odstopi, in sicer tako, da v roku 14 dni o odstopu preko obrazca za kontakt ali tako da pošlje sporočilo na info@feedko.si, FeeDKo obvesti in da prejeto še neuporabljeno blago v originalni embalaži vrne na naslov prodajalca FeeDKo. Vrnjenemu blagu mora priložiti kopijo računa ter osebne podatke in številko transakcijskega računa, kamor naj se vrne kupnina, ki jo je plačal za vrnjeno blago. FeeDKo bo kupnino vrnil takoj, ko bo to mogoče, najkasneje pa v roku 14 dni od prejema obvestila o odstopu od pogodbe oziroma od vračila blaga. V primeru odstopa od pogodbe kupec sam krije stroške vračila blaga.

Če ima kupec utemeljene razloge za ugovor stvarnih napak na kupljenem blagu, mora to najpozneje v roku 8 dni pisno na obrazcu za kontakt ali tako, da pošlje sporočilo na info@feedko.si FeeDKo sporočiti, ugovor pa utemeljiti. Prodajalcu mora omogočiti, da bo lahko utemeljenost ugovora stvarnih napak preizkusil. FeeDKo bo reklamacije reševal skladno s Splošnimi uzancami za blagovni promet, Obligacijskim zakonikom in Zakonom o varstvu potrošnikov.

8 Dostava

Poštnina za kupljeno blago poslano na naslov v Sloveniji je vključena v cenah blaga, na naslov izven Slovenije pa plača poštnino po ceniku dostavljavca blaga kupec. Izvajalca dostave izbere kupec (n. pr. Pošta Slovenije, DPD d.o.o., DHL).

9 Izključitev odgovornosti

Za škodo, ki bi nastala ob morebitni nepravilni uporabi blaga FeeDKo ne odgovarja. Prav tako FeeDKo ni odgovoren za škodo, ki bi nastala zaradi neupoštevanja nasvetov, ki so objavljeni na spletni strani in po svetovanju z nosilko dejavnosti. Izvedbo/pripravo diete, naročnik izvaja na lastno odgovornost. V primeru bolezni, poškodb, brejosti živali ali drugih zdravstvenih stanj, je naročnik oziroma kupec dolžan med svetovanjem oziroma ob naročilu blaga izvajalko oziroma dobavitelja FeeDKo seznaniti. Spletna stran in njena vsebina ter izvedba storitve ne nadomeščata veterinarskega ali drugega strokovnega pregleda živali. FeeDKo ne zagotavlja sto odstotnih rezultatov, saj so ti odvisni od številnih dejavnikov.

FeeDKo ni odgovoren za vsebino, ki jo katerikoli uporabnik objavi na spletni strani. FeeDKo si pridržuje pravico do spremembe ali brisanja katerekoli vsebine, za katero ugotovi, da ni primerna. FeeDKo tudi ni odgovoren za škodo zaradi nedelovanja spletne strani, ki je posledica rednega vzdrževanja ali katerega drugega podobnega razloga.

10 Piškotki in oglaševanje

FeeDKo uporablja piškotke, v katerih shranjuje informacije o tem, katere strani uporabnik obišče in spremeni vsebino spletne strani glede na vrsto brskalnika ali glede na druge informacije, ki jih pošlje uporabnik preko brskalnika.

Uporabnik lahko z nastavitvami svojega spletnega brskalnika določi, ali bo dopustil uporabo piškotov na posameznem spletnem mestu ali ne. Uporaba storitev spletnega mesta, za katere se zahteva registracijo na spletnem mestu, brez omogočenih piškotkov, ni možna.

11 Varovanje podatkov

Skladno z Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (Uredba EU 2016/679) izjavljam, da bo FeeDKo pridobljene spodaj omenjene podatke o lastniku psa ali mačke hranil za namene vodenja evidence naročnikovih storitev in jih uporabljal za namene izvajanja naročenih storitev. FeeDKo ima pravico shranjevati osebne podatke naročnika v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR) in mu na podlagi teh podatkov pošiljati informacije o novih produktih ali produktih, ki jih je naročnik že kupil, oz. posodobljenih produktih.

FeeDKo lahko o uporabnikih naročnikov njenih storitev oziroma kupcih blaga zbira naslednje podatke: ime in priimek, naslov prebivališča, telefonsko številko, spol, elektronski naslov ter o obravnavani živali pasmo živali, starost živali, status živali (diagnoza bolezenskega stanja/ brejost/sterilizacija/kastracija/spol/starost/teža). Pridobljene osebne podatke bo FeeDKo uporabljal za potrebe vodenja statistik in v trženjske namene. Uporabnik lahko kadarkoli pisno zahteva od FeeDKo, da njegove osebne podatke izbriše iz baze. Osebni podatki uporabnika so skrbno varovani v skladu z veljavnimi predpisi. Uporabnik storitev FeeDKo ob izvedbi FeeDKo storitev podpiše izjavo, da se strinja, da se potrebni podatki za izvedbo storitev uporabijo za potrebe izvajanja in naročanja storitev.

12 Pravilnost podatkov

Vsak naročnik in kupec uporablja vse storitve spletnega mesta na lastno odgovornost in v celoti jamči za točnost podatkov, ki jih posreduje na spletno mesto. Prepovedan je vnos neresničnih podatkov ali uporaba podatkov koga drugega.

13 Reševanje sporov

FeeDKo si bo prizadeval po svojih najboljših močeh morebitne spore reševati sporazumno. Če sporazumne rešitve ne bo mogoče doseči, je za reševanje vseh sporov izključno pristojno sodišče v Ljubljani. FeeDKo ne priznava nobenega izvajalca IRPS za izvensodno reševanje potrošniških sporov.

V Ljubljani, 25.5.2018

Call Now Button Scroll to Top