Podjetja

Izdaja računa

IZDAJA RAČUNA

Feedko s.p. bo takoj po izvedeni storitvi oziroma po odpremi in plačilu naročenega blaga naročniku oziroma kupcu izstavil račun, in sicer v pdf formatu in ga posla po e-pošti na kupčev naslov . Naročnik oziroma kupec se Feedko s.p. ob naročili navesti vse zahtevane relevantne podatke, potrebne za zakonito izdajo računa. Feedko s.p. se zavezuje zneske na računu specificirani, tako da bo jasno razvidna cena storitve oziroma blaga, stroški in morebitni druge postavke.

Za varne avtorizacije in transakcije s kreditnimi karticami skrbita Feedkoo s.p. in Stripe. Avtorizacija kreditnih kartic se vrši v realnem času s takojšnjim preverjanjem podatkov pri bankah. Podatki o karticah se ne shranjujejo na strežniku Feedko.